Společnost


Společnost RPA Tender, s.r.o. je součástí skupiny RPA, která se zabývá specializovaným poradenstvím v oblasti rozvoje, dotačního financování a investičních činností, zejména klientům z oblasti veřejné správy, podnikatelského sektoru i neziskových organizací.

Tato společnost na trhu působí od roku 2002 a má za sebou více než 600 úspěšně zrealizovaných projektů a desítky zakázek a analýz v oblasti strategického poradenství. Společnost se dále zabývá grantovým a dotačním poradenstvím, strategickým poradenstvím a vzdělávací činností. Regionální poradenská agentura, s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. V rámci současného rozpočtového období 2007-2013 zajistila společnost pro své klienty žádosti o dotace v celkové výši přesahující 5 mld. Kč!


Jednou z hlavních nabízených služeb je organizace výběrových řízení. Tuto činnost společnost zpočátku vykonávala výhradně pro projekty, které sama připravovala, následný vývoj zákona o veřejných zakázkách a rozvoj právního oddělení společnosti ale umožnil otevřít tuto službu pro širší okruh klientů.
Vzhledem ke značnému zvýšení počtu administrovaných zakázek a projektů, vznikla samostatná společnost RPA Tender, s.r.o. specializovaná pouze na výběrová řízení. K tomuto kroku nás vedla snaha nadále zlepšovat a zkvalitňovat naše služby pro klienty.


Společnost RPA Tender, s.r.o. je pokračovatelkou v tradici profesionálního poskytování poradenských služeb v legislativně velice proměnlivé oblasti veřejných zakázek. Nedílnou součást společnosti tvoří odborný právní tým s dlouholetými zkušenostmi v oboru zadávání veřejných zakázek.  
Agenda společnosti RPA Tender, s.r.o. zahrnuje administraci a poradenství výběrových řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách či dle pravidel operačních programů např. OP Životní prostředí, ROP Jihovýchod, OP Podnikání a Inovace, atd.

Klientům převážně z řad zástupců města a obcí, podnikatelům či neziskovým organizacím a mnohým dalším nabízíme kompletní organizaci/realizaci jakékoliv veřejné zakázky včetně odborného právního poradenství.