Profil zadavatele


Dle novely zákona o veřejných zakázkách, účinné od dubna r. 2012, má zadavatel nově povinnost uveřejňovat řadu dokumentů z výběrového řízení a to na tzv. profilu zadavatele. Profilem zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Náležitosti profilu upravuje především zákon o veřejných zakázkách, vyhláška č. 9/2011 Sb. a vyhláška č. 133/2012 Sb. Profil zadavatele musí prokazatelně splňovat podmínky stanovené v těchto právních předpisech, především pak náležitosti tzv. certifikátu shody vydaného subjektem akreditovaným vnitrostátním akreditačním orgánem.

Našim klientům poskytujeme zřízení tohoto profilu zcela zdarma: https://zakazky.rpa.cz/

Během organizace výběrového řízení zajistíme uveřejnění veškerých dokumentů v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.